postheadericon Cíle společnosti

Cílem CREAM uzavřený investiční fond, a.s. je pořizování a provozování aktiv z oblasti nemovitostního trhu. Fond je primárně zaměřen na nákup a správu nemovitostí. Akvizice mají formu buď přímého nebo nepřímého nabývání nemovitostí nebo podílů v realitních společnostech, včetně společností ovládajících realitní společnosti. Fond přímo či nepřímo pořizuje nemovitosti na území České republiky a Slovenské republiky.

 

Cílem investiční politiky Fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při realizaci individuálních investic.

 

Fond vlastní řadu nemovitostí ve všech krajích České republice i ve Slovenské republice. Fond klientům nabízí lukrativní prostory v největších městech České republiky a komplexní služby s objekty související. Jsme připraveni starat se o Vás a zajistit veškeré potřeby související s Vaším využíváním našich objektů a areálů.